Gladheidsbestrijding

Zes maanden per jaar, 24 uur per dag in de startblokken 

Dikke sneeuwval, opvriezende mist, hagel of ijzel – het zorgt elk jaar weer voor gevaarlijke situaties op de Nederlandse wegen. Wegenbouwers doen sinds jaar en dag aan gladheidbestrijding als incidentele activiteit. Ballast Nedam Infra Specialiteiten waakt structureel over de veiligheid van de weggebruiker, met een totaalpakket aan maatregelen.​​​

Kruisingen, op- en afritten, fietspaden, viaducten, snelwegen – in vele provincies zorgt Ballast Nedam voor begaanbare wegen. En met opdrachtgevers als Albert Heijn komen daar bedrijventerreinen bij. In heel het land hebben we zo’n negentig strooiroutes uitgestippeld met een totale lengte van 10.000 kilometer. Uitgaande van gemiddeld 25 acties per jaar laten onze 225 strooiwagens al gauw 14.000 m3 strooizout achter op de Nederlandse wegen. Bij zogeheten curatieve acties worden bovendien ploegauto’s ingezet om sneeuw weg te schuiven.

Rijkswaterstaat bepaalt het moment van ingrijpen en seint de gladheidcoördinator in. Deze zet een belketen in werking om de chauffeurs te mobiliseren. Wanneer zij bij hun steunpunt arriveren, vinden ze de strooiers klaar om uit te rukken. Snelheid is daarbij geboden, evenals een perfecte samenwerking tussen belcoördinatoren, steunpuntcoördinatoren en chauffeurs. Daarom starten we al in de zomer met de voorbereidingen en krijgt het materieel in september een grondige inspectiebeurt.

Gladheidbestrijding is een nichemarkt waar Ballast Nedam van oudsher in opereert. Met innovaties trachten we voortdurend de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Zoals gps op de strooiwagens, waardoor de kans op routeafwijkingen afneemt en de chauffeur beter kan focussen op veiligheid. Stuk voor stuk logische investeringen in een markt waarin de overheid terugtreedt en de bal steeds meer bij de aannemers komt te liggen.